Wedstrijdvoorwaarden #MyTapazzChallenge (Hasselt)

Wedstrijdvoorwaarden

Fotowedstrijd #MyTapazzChallenge

 

Artikel 1: Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Tapazz CVBA, gevestigd te Huikstraat 2, 2000 Antwerpen, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement en het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Onderhevig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Tapazz www.tapazz.com. Tapazz kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of Facebookpagina.

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement.

Tapazz organiseert de fotowedstrijd #MyTapazzChallenge uitsluitend op haar Facebookpagina www.facebook.com/Tapazzcrew. De actie begint woensdag 11 mei 2016 en eindigt op donderdag 19 mei 2016 om 11u59.

De foto die de meeste stemmen/likes heeft op donderdag 19 mei 2016 11u59, wint voor één dag een BMWi3.

 

 

Artikel 2: De actie

Elke deelnemer kan op een van de locaties in Hasselt, die meegedeeld worden via www.facebook.com/tapazzcrew, een foto trekken met de BMWi3 van Tapazz. Vervolgens dient de deelnemer deze foto te delen op zijn/haar eigen Facebookpagina met de hashtag #MyTapazzChallenge en zoveel mogelijk stemmen/likes verzamelen, en dit tussen woensdag 11 mei 2016 en donderdag 19 mei 2016 11u59.

De foto die op woensdag 11 mei 2016 om 11u59 de meeste stemmen/likes heeft, wint voor één dag een BMWi3.

 

 

Artikel 3: Voorwaarden

Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen, die beschikken over een rijbewijs en een Facebookaccount. Op elke foto moet minstens één persoon voldoen aan deze voorwaarden. Hij/zij mag wel vergezeld worden door personen die niet aan de voorwaarde voldoen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient de deelnemer een account te hebben bij Tapazz. (www.tapazz.com)

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige aankoopverplichting.

Deelnemers verlenen Tapazz het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie.

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Foto’s die aanstootgevend, racistisch, beledigend, onterend of in strijd zijn met de Belgische wetgeving, komen eveneens niet in aanmerking voor de prijs.

Artikel 4: Bepaling van de winnaar

De winnaar is degene wiens foto op donderdag 19 mei 2016 om 11u59 de meeste stemmen/likes heeft behaald.

Tapazz behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Bij een ex aequo kiest de TapazzCrew een winnaar.

 

Artikel 5: Prijs en bekendmaking

De winnaar wint voor één dag een BMWi3.                                                                         

Alleen deelnemers die voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, komen in aanmerking met de prijs.

De winnaar wordt persoonlijk, via Facebook, gecontacteerd betreft de inontvangstneming van de gewonnen prijs. De winnaar heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Ook wordt de foto en de naam van de winnaar gepubliceerd op de Facebookpagina www.facebook.com/tapazzcrew.

De prijs is persoonsgebonden, niet inruilbaar tegen contanten en niet overdraagbaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs, wordt ze opnieuw toegewezen conform de voorwaarden van dit reglement.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.