Wedstrijdvoorwaarden #MyTapazzExperience

Artikel 1: Algemeen

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Tapazz CVBA, gevestigd te Huikstraat 2, 2000 Antwerpen, en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement en het Belgische recht en vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Onderhevig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Tapazz (www.tapazz.com). Tapazz kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website of Facebookpagina.

Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement.

Tapazz organiseert de fotowedstrijd #MyTapazzExperience uitsluitend op haar Facebookpagina (www.facebook.com/Tapazzcrew). De actie begint op maandag 25 april 2016 om 00u00 en eindigt op woensdag 25 mei 2016 om 23u59.Artikel 2: De actie

De actie #MyTapazzExperience begint op maandag 25 april om om 00u00 en eindigt op woensdag 25 mei 2016 om 23u59.

Hoe werkt het?

Het Tapazz-lid (huurder/verhuurder) maakt gebruik van Tapazz en neemt een leuke, creatieve, opvallende, … foto van zijn/haar onvergetelijke Tapazz-ervaring. Vervolgens dient het lid deze foto te delen op zijn/haar eigen Facebookpagina met de hashtag #MyTapazzExperience. De deelnemer dient zoveel mogelijk likes/stemmen te verzamelen en dit tussen 25 april en 25 mei 2016.

 

Artikel 3: Voorwaarden

Deelname aan de wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen, die beschikken over een rijbewijs en een Facebookaccount. Op elke foto moet minstens één persoon voldoen aan deze voorwaarden. Hij/zij mag wel vergezeld worden door personen die niet aan de voorwaarde voldoen.

Om in aanmerking te komen voor de prijs, dient de deelnemer een account te hebben bij Tapazz. (www.tapazz.com) Ook dient er een transactie plaats te vinden tijdens de wedstrijdperiode (tussen 25 april 2016 en 25 mei 2016).

Deelnemers verlenen Tapazz het recht om zonder enige vergoeding de wedstrijdfoto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd, of als referentie.

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Foto’s die aanstootgevend, racistisch, beledigend, onterend of in strijd zijn met de Belgische wetgeving, komen eveneens niet in aanmerking voor de prijs.

 

Artikel 4: Bepaling van de winnaar

DeDe 5 foto’s die op woensdag 25 mei 2016 om 23u59 de meeste likes/stemmen hebben, komen in aanmerking voor de prijs. Op donderdag 26 mei 2016 trekt de TapazzCrew uit deze 5 foto’s een willekeurige winnaar en communiceert dit vervolgens op haar Facebookpagina (www.facebook.com/tapazzcrew).

Tapazz behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden.

Bij een ex aequo kiest de TapazzCrew een winnaar.

 

Artikel 5: Prijs en bekendmaking

De winnaar wint één weekend naar Amsterdam t.w.v. €250 inclusief Volkswagen Polo!  

Alleen deelnemers die voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden, komen in aanmerking met de prijs.

De winnaar wordt persoonlijk, via Facebook, gecontacteerd betreft de inontvangstneming van de gewonnen prijs. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Ook wordt de foto en de naam van de winnaar gepubliceerd op de Facebookpagina www.facebook.com/tapazzcrew.

De prijs is persoonsgebonden, niet inruilbaar tegen contanten en niet overdraagbaar. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs, wordt ze opnieuw toegewezen conform de voorwaarden van dit reglement.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.