Coöperatie

 

De coöperatie
Tapazz is een erkende coöperatieve vennootschap (CVBA). Dit betekent dat vele kleine aandeelhouders die geloven in de (maatschappelijke) missie van Tapazz actief kunnen deelnemen aan de groei van het bedrijf. Ze kunnen investeren, overleggen en creëren in een transparante structuur om zo samen te zorgen voor een duurzame mobiliteit.

 
Ons doel
Tapazz wil via een coöperatieve structuur kleine aandeelhouders samenbrengen rond eenzelfde (maatschappelijke) missie : zorgen voor een duurzame mobiliteit en samenleving. Gezien het fileleed en het groot aantal wagens in ons kleine landje, wordt het tijd dat we het heft in eigen handen nemen. We kiezen voor minder wagens, meer ruimte en een gezonder leefmilieu.

Dankzij de financiële participatie van de aandeelhouders kan Tapazz groeien en zo haar missie waarmaken. Bovendien biedt Tapazz ruimte voor co-creatie en samenwerking zodat het werkelijk een bedrijf van iedereen wordt.

 

Hoe werkt de coöperatie?
Als je mee wil zorgen voor een duurzame mobiliteit en samenleving, kan je vanaf 100 euro aandeelhouder worden van Tapazz. Via een online registratie en betaling, kan je gemakkelijk aandelen kopen. Dankzij de coöperatieve structuur, is er geen ingewikkelde procedure (met notaris) nodig om coöperant te worden.

Na je aankoopregistratie, ben je officieel aandeelhouder van Tapazz en ontvang je updates en informatie over de groei van het bedrijf. Je hebt dan ook de mogelijkheid om met andere aandeelhouders je ideeën rond de missie te delen en samen te overleggen. Tapazz organiseert op regelmatige basis events om iedereen samen te brengen.

 

Opnemen van verhuurinkomsten
Leden die hun wagen verhuren op Tapazz worden per definitie coöperanten. Enkel als coöperant, kan je je verhuurinkomsten buiten ons systeem spenderen.

Wil je het platform uitproberen als verhuurder zonder dadelijk coöperant te worden? Dat kan. We bieden nieuwe leden de mogelijkheid om het systeem te gebruiken en te kijken wat het opbrengt. Als je nadien overtuigd bent van de werking, kan je coöperant worden en je inkomsten opnemen buiten het systeem.

Als huurder moet je geen coöperant zijn om gebruik te maken van het systeem, maar wij appreciëren het natuurlijk enorm als ook jij aandeelhouder wordt en zo je steentje aan onze missie bijdraagt.

 

Aandeelhouder worden?

 • Een aandeel kost 100 euro
 • Je koopt een aandeel door 100 euro of een veelvoud daarvan over te maken op IBAN: BE22363118534747 op naam van “Tapazz CVBA”  met de vermelding “aandeel” en je emailadres
 • Als je aandelen aankoopt voor iemand anders of voor een organisatie vermeld dan de naam van de begunstigde apart bij de vermelding
 • De aankoop gaat in op de dag van de storting
 • Er zijn geen instap- of uitstapkosten
 • Je krijgt een aandeelhoudersbewijs en statuten toegestuurd per email (op het emailadres dat je op jouw account of overschrijving bij Tapazz hebt achtergelaten)
 • Één aandeel is één stem op de Algemene Vergadering. Hoe meer aandelen, hoe meer stemmen. Met inachtneming van de 10% regel van de NRC (Nationale Raad voor de Coöperatie)  die de democratie waarborgt door een maximumplafond op te leggen aan het aantal stemmen dat één individuele aandeelhouder kan hebben.
 • Alle aandeelhouders ontvangen eenmaal per jaar een uitnodiging voor de Algemene Vergadering per email.
 • Uitstappen kan na elke periode van 3 jaar. Je stemt er dus mee in om niet binnen de 3 jaar uit te stappen. Dit om de continuïteit en de missie van de coöperatie te waarborgen.
 • Eventueel uit te keren dividenden worden vanwege de erkenning bij de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) beperkt tot een maximum van 6% (tot 180 euro dividend per persoon is vrij van roerende voorheffing)
 • Eén aandeel heeft een nominale waarde van 100 euro.
 • Tapazz CVBA garandeert geen opbrengsten. Hou hier dan ook rekening mee in uw investeringen in aandelen.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.