Worden mijn Tapazz inkomsten belast?

De rulingcommissie heeft enkele criteria uitgereikt waarbinnen de verhuuropbrengsten van de wagen toch niet als een beroepsinkomen wordt beschouwd:

  • Een particulier kan slechts één wagen (op de website) aanbieden.
  • De wagen mag per jaar slechts voor een maximale periode van 60 dagen worden uitgeleend.
  • Het totale huurinkomen mag per jaar niet meer dan € 2.400 bedragen.
  • De inkomsten uit de verhuur van bedrijfswagens en van wagens die zelfstandigen volledig of gedeeltelijk voor hun beroep gebruiken, zullen steeds beroepsinkomsten zijn.

Helaas bestaat er veel verwarring omtrent deze regels. We moeten hierbij opmerken dat deze grenzen niet in de wet staan ingeschreven waardoor we ze niet mogen beschouwen als algemene regels. De verhuur van roerende goederen (zoals een auto) wordt nu eenmaal uitdrukkelijk in het belastingwetboek genoemd, waardoor de inkomsten hieruit als roerende inkomsten belast zullen worden.

Maar hoe moet je nu precies deze belasting aangeven ?  Dit is nog heel onduidelijk. Sommige instanties adviseren dat als je als verhuurder binnen de voormelde grenzen blijft, dat dan de inkomsten worden belast tegen 27%. Je mag hierbij wel eerst de kosten aftrekken. Maar wij zijn natuurlijk geen fiscaal adviesbureau. Voor details omtrent aangifte van uw inkomsten raadpleegt u best uw boekhouder.

Een aantal interessante artikels die anderen schreven over de materie:

https://www.standaard.be/nieuwe-regeling

http://www.vhg.be/nieuwsbrief-artikel/ook-de-fiscus-wil-zijn-deel-van-de-deeleconomie

In bijlage kan u het nieuwste artikel vinden over deze kwestie. 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.